Gözümü kapamamıştım daha.
Gözümü kapamamıştım daha
Karanlıklar odayı basarken
Çayımdan yudum alıyordum
Ve yine oldu

canavar manavar.

Bir yanıp bir söner demişti,
canavar manavar
Doğru demişsiniz
Gelsin o da beraber

karanlıklarımız.

Karanlıklarımı hurdaya çevirsin
Bir ezgi olsun
Ve durmasın